Det som en gång var

"Det som en gång var" kretsar i text och bild kring frågan: Hur kan vi människor, med den kunskap vi i dag besitter, acceptera att vi rör oss mot en oåterkallelig förstörelse av vår egen livsmiljö? Bilderna i boken visar hotade naturmiljöer i Sverige, från Rönnbäcksnäset i Lappland till Ojnareskogen på Gotland. Bokens titel antyder ett kliv framåt i tiden; till en tid när också dessa platser som de existerar idag enbart är ett minne av någonting som en gång var. Genom denna tidsresa görs också någonting i det förflutna tydligt, nämligen att det vi kallar framsteg ofrånkomligen är förknippat med förlust.

Helena Granströms långessä är skarp, provocerande och filosofisk och vågar ta ett stort grepp. Här ryms frågor om teknik och utveckling, politik och ekonomi, ideologi och biologi. Samtidigt kompliceras framställningen av en inflätad skönlitterär berättelse om en ung kvinna som företar en fjällvandring och tvingas möta sina egna föreställningar om naturen.

Helena Granström/Marcus Elmerstad, Natur & Kultur, 2016. ISBN: 978-91-27-14577-1